Trắc nghiệm CHẨN ĐOÁN SỨC KHỎE LÀN DA

Bạn đang quan tâm đến vấn đề nào của làn da?

Câu 01:

Thời gian bạn tiếp xúc với ánh nắng trong một ngày?

20 %
Tiếp theo
Câu 02:

Mật độ sử dụng kem chống nắng của bạn như thế nào?

40 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 03:

Chu kì kinh nguyệt của bạn diễn ra như thế nào?

60 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 04:

Bạn thuộc loại da nào?

80 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 05:

Bạn có thường xuyên trải qua căng thẳng tâm lý (stress) hay không?

100 %
Quay lại
Câu 01:

Chu kỳ kinh nguyệt của bạn diễn ra như thế nào?

20 %
Tiếp theo
Câu 02:

Bạn có thường xuyên trải qua căng thẳng tâm lý (stress) hay không?

40 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 03:

Theo bạn mức độ ô nhiễm không khí xung quanh bạn như thế nào?

60 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 04:

Bạn thuộc loại da nào?

80 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 05:

Tần suất sử dụng các thực phẩm thức ăn nhanh/đồ ngọt của bạn như thế nào?

100 %
Quay lại
Câu 01:

Theo bạn mức độ ô nhiễm không khí xung quanh bạn như thế nào?

20 %
Tiếp theo
Câu 02:

Thời gian bạn tiếp xúc với ánh nắng trong một ngày?

40 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 03:

Bạn có thường cảm thấy da bị bí bách, bết dính mỗi khi ra đường hoặc khi trời nắng nóng?

60 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 04:

Bạn thuộc loại da nào?

80 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 05:

Tình trạng lỗ chân lông to của bạn biểu hiện nhiều nhất ở vùng nào trên gương mặt?

100 %
Quay lại
Câu 01:

Thời gian bạn tiếp xúc với ánh nắng trong một ngày?

25 %
Tiếp theo
Câu 02:

Mật độ sử dụng kem chống nắng của bạn như thế nào?

50 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 03:

Bạn thuộc loại da nào?

75 %
Quay lại
Tiếp theo
Câu 04:

Theo bạn, mức độ ô nhiễm không khí xung quanh bạn như thế nào?

100 %
Quay lại
Kết quả

KHẢ NĂNG DA CỦA BẠN BỊ MỤN NỘI TIẾT, MỤN ĐẦU ĐEN, MỤN ẨN
TƯƠNG ĐỐI CAO.

60%

Kết quả

KHẢ NĂNG DA BẠN BỊ DẦU NHỜN NHIỀU LỖ CHÂN LÔNG TO
TƯƠNG ĐỐI CAO.

60%

Kết quả

KHẢ NĂNG DA CỦA BẠN BỊ NÁM TÀN NHANG, ĐỐM NÂU
TƯƠNG ĐỐI CAO.

60%